Tổ chức tham quan tại TP HCM cho 100 SV BVU

Lượt xem: 296

Ngày đăng: 03/05/2017

Thời gian: ngày 21/05/2017

Địa điểm: Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi

Đơn vị tổ chức: TTĐTĐC & PTKNM