Tổ chức hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên ngành CNKT Điện - Điện tử

Lượt xem: 186

Ngày đăng: 28/12/2017

Thời gian: 08/01/2018

Địa điểm: Nhà vườn Châu Pha, Tân Thành, BRVT

Đơn vị tổ chức: Viện CNTT - Điện - Điện tử