Tổ chức "Bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa I"

Lượt xem: 215

Ngày đăng: 06/07/2017

Thời gian: ngày 15,16,23,30/07/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: Viện DL-QL-KD