Tính chuyên nghiệp

Lượt xem: 470

Ngày đăng: 04/06/2017

Minh Quang

Sinh viên BVU vừa tham gia Ngày hội việc làm của một đơn vị tuyển dụng và đã có một vài nhận xét: "Nhà tuyển dụng làm việc không chuyên nghiệp trong khi luôn nói sẽ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp…". "Nhà tuyển dụng có vẻ không tôn trọng chúng tôi khi vừa phỏng vấn vừa nói chuyện điện thoại, chỉ thế thôi đã thấy không chuyên nghiệp…".  Như thế mới hay không dễ dàng có được tính chuyên nghiệp và nhất là không ai còn có thể độc quyền khi bàn về Tính chuyên nghiệp.

Theo lệ thường chúng ta vẫn hiểu chuyên nghiệp là chuyên tâm vào nghề nghiệp. Ai chuyên tâm làm việc đều đã có thể gọi là chuyên nghiệp. Khi chuyên tâm và dốc toàn lực vào công việc thì thường người ta sẽ "được việc", sẽ giỏi hoặc rất giỏi trong phạm vi ngành nghề của mình. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận trên đây của sinh viên BVU thì hiểu như thế là chưa đủ. Chuyên nghiệp phải là biết cách điều tiết công việc phù hợp với tiến độ và môi trường. Chuyên nghiệp bao gồm sự đồng bộ nhất quán từ ý tưởng, cách thức thực hiện đến các cảm nhận sao cho tạo được hiệu quả như mong muốn. Giá trị của sự chuyên nghiệp là tạo ra sự hoàn chỉnh và tin cậy.

Trong giáo dục, muốn sinh viên có được phong cách chuyên nghiệp thì bắt buộc thầy giáo, cô giáo và cả những người làm công tác quản lí giáo dục phải chuyên nghiệp.  Gần đây một số khoa, bộ môn có tổ chức các buổi hội nghị hội thảo bàn về các vấn đề rất cần đến tính chuyên nghiệp như thay đổi phương thức đánh giá, hướng dẫn đồ án môn học, về đảm bảo môi trường thực tập cho sinh viên v.v… Rất dễ nhận thấy, các hoạt động này nếu có sự kết nối thực hiện bởi các công ty nước ngoài, các tổ chức nước ngoài thì tính chuyên nghiệp nổi trội hơn hẳn. Đối với "cách thực hiện nội địa", ngay cả các cuộc hội nghị, hội thảo mang tính toàn cục do các phòng chức năng chủ trì thì hình như tính chuyên nghiệp vẫn còn là điều bỏ ngỏ.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề này.

Bàn về tính chuyên nghiệp có thể cần nói đến ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp v.v.. Tuy vậy chuyên nghiệp đôi khi chỉ đơn giản là không nói quá 3 lần những điều đã nói, không nhắc lại quá 3 lần những khuyết điểm của người khác, không hứa quá 3 lần những điều đã hứa…

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC