Thông báo xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016


Ngày đăng: 04/02/2016 Lượt xem: 1238

Xem thông báo

Thời gian đào tạo 2 năm (4 học kỳ). Tốt nghiệp được cấp bằng TCCN hệ chính quy.

Các đợt xét tuyển:

Đợt 1: từ 02/4 đến 31/5/2016 - nhập học 06/6/2016.

Đợt 2: từ 10/6 đến 25/9/92016 - nhập học -1/10/2016.

Thông báo xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016