Thông báo xét tuyển học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016


Ngày đăng: 11/09/2015 Lượt xem: 888

Học bổng vinh danh: 1 suất trị giá 20.000.000 đồng.

Học bổng khuyến khích: 15 suất, trị giá 5.000.000 đồng/suất.

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo & QLSV (phòng 202-CS1) đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Xem văn bản

Đơn đăng ký

tb1157.pdf
Thông báo xét tuyển học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016