Thông báo việc tổ chức ôn thi và thi tuyển sinh liên thông, kỳ thi 26 - 27/11/2016 - Kèm lịch ôn thi


Ngày đăng: 10/26/2016 Lượt xem: 1838

Xem thông báo 

Lịch ôn thi

Ôn thi:

- Từ ngày 4/11 đến 24/11/2016

- Lệ phí ôn thi: 200.000 đồng/môn thi/thí sinh.

Thi tuyển:

- Ngày 26-27/11/2016.

Thông báo việc tổ chức ôn thi và thi tuyển sinh liên thông, kỳ thi 26 - 27/11/2016 - Kèm lịch ôn thi