Thông báo việc phúc khảo kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, kỳ thi ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2016


Ngày đăng: 06/21/2016 Lượt xem: 1186

Xem văn bản

Nhận đơn và nộp lệ phí phúc khảo từ 21/6 đến 30/6/2016 (theo mẫu đính kèm) tại phòng Kế toán (phòng 112, số 80 Trương Công Định, phường 3, Vũng Tàu).

Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn thi.

Thông báo việc phúc khảo kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, kỳ thi ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2016