Thông báo việc nhập học, tổ chức lớp và khai giảng Lớp thạc sĩ ngành QTKD khoá 2 năm 2015


Ngày đăng: 11/27/2015 Lượt xem: 3220

Xem văn bản

Học kỳ 1 chính thức bắt đầu từ ngày 05/12/2015.

Học viên xem thời khoá biểu học kỳ 1 từ ngày 30/11/2015.

Khai giảng khoá học vào lúc 8h30 ngày 05/12/2015 tại phòng 1302 - Cơ sở 1.

tb_1234.pdf
Thông báo việc nhập học, tổ chức lớp và khai giảng Lớp thạc sĩ ngành QTKD khoá 2 năm 2015