Thông báo về việc tổ chức thi, chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2015


Ngày đăng: 07/04/2015 Lượt xem: 1162

Thi tốt nghiệp từ 13/7 đến 19/7 năm 2015 (đính kèm lịch thi).

Lịch chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được niêm yết tại các khoa.

Xem thông báo chi tiết

Tb607.pdf
Thông báo về việc tổ chức thi, chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2015