Thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016


Ngày đăng: 02/22/2016 Lượt xem: 2186

Xem văn bản

Đợt 2: các lớp học phần ở trạng thái "mở lớp", không nộp học phí. Sinh viên được thay đổi lịch học  hoặc rút bớt học phần đã đăng ký. Thời gian cụ thể:

+ Năm 2-3-4: từ 25/1 đến 6/3/2016, sinh viên tiếp tục hoàn tất đăng ký bổ sung học phần và nộp học phí.

+ Năm nhất: từ 21/2 đến 28/2/2016, các lớp học phần ở trạng thái "mở lớp, không nộp học phí, SV được thay đổi lịch học hoặc rút  bớt học phần đã đăng ký, từ 29/2 đến 6/3/2016, sinh viên tiếp tục hoàn tất đăng ký bổ sung học phần và nộp học phí.

tb1240.pdf
Thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016