Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015


Ngày đăng: 07/03/2014 Lượt xem: 3276

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, XẾP LỊCH HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK 1

NĂM HỌC 2014 -2015

Thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2014-2015, Hiệu trưởng thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học và đăng ký học phần HK1 năm học 2014-2015 (trừ các lớp tuyển sinh sau ngày 01/09/2014)  như sau: 

tb-duthaopcgd-xeplichhoc-hk1-2014-2015-chinhthuc.pdf
Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tức - sự kiện