Thông báo tuyển sinh lớp Đảm bảo và cải tiến hệ thống chất lượng


Ngày đăng: 12/08/2015 Lượt xem: 5532

Khai giảng: tháng 1 năm 2016.

Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa Hoá học và CNTP, 951 Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Xem văn bản

tb1291.pdf
Thông báo tuyển sinh lớp Đảm bảo và cải tiến hệ thống chất lượng