Thông báo tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt tháng 01 - 2016


Ngày đăng: 10/27/2015 Lượt xem: 9405

TBTS Liên Thông Chính Quy

TBTS Liên Thông VLVH

TBTS ĐH VB2 Chính Quy

TBTS ĐH VLVH

Thi tuyển sinh: 16-17/1/2016.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại VP  Tuyển sinh Trường Đại học BR-VT.

ĐC: 80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu.

Từ ngày ra thông báo đến 25/12/2015.

Thông báo tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt tháng 01 - 2016