Thông báo triển khai công tác tốt nghiệp DH11, CD12, TC13, liên thông, VB2, thi lại TN


Ngày đăng: 03/03/2015 Lượt xem: 2710

Xem thông báo

Thông báo đính kèm Danh mục các học phần thay thế Đồ án, Khoá luận tốt nghiệp và Danh mục các môn thi tốt nghiệp. Tb143.pdf
Thông báo triển khai công tác tốt nghiệp DH11, CD12, TC13, liên thông, VB2, thi lại TN