Thông báo triển khai công tác tốt nghiệp đại học, cao đẳng, liên thông, văn bằng 2, TCCN các lớp năm cuối và thi lại tốt nghiệp TCCN đợt tháng 7 năm 2016


Ngày đăng: 04/08/2016 Lượt xem: 660

Xem văn bản

Đính kèm Danh mục các học phần thay thế đồ án, khoá luận tốt nghiệp.
 

tb252.pdf
Thông báo triển khai công tác tốt nghiệp đại học, cao đẳng, liên thông, văn bằng 2, TCCN các lớp năm cuối và thi lại tốt nghiệp TCCN đợt tháng 7 năm 2016