Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị trình độ trung cấp chuyên nghiệp khoá 2014


Ngày đăng: 01/06/2016 Lượt xem: 1967

Các lớp dự thi: TC14CK, TC14K1, TC14K3, TC14VT.

Ôn tập: từ ngày 04 đến 11/01/2016.

Thi tốt nghiệp: thứ 7, ngày 23/01/2016.

Xem văn bản

tb1373.pdf
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị trình độ trung cấp chuyên nghiệp khoá 2014