Lịch ôn thi - lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi ngày 23-24/1/2016


Ngày đăng: 12/04/2015 Lượt xem: 5159

Thời gian thi:

Thứ 7, ngày 23/1/2016 và chủ nhật 24/1/2016. Đính kèm danh mục môn thi

Thông báo thi

Lịch ôn thi

Lịch thi

Lịch ôn thi - lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi ngày 23-24/1/2016