Thông báo tổ chức thi lại thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, kỳ thi ngày 23-24/1/2016


Ngày đăng: 10/27/2015 Lượt xem: 672

SVHS đăng ký ôn tập và thi lại tốt nghiệp tại phòng Đào tạo và QLSV (theo phụ lục 1) và nộp lệ phí thi tại phòng Kế toán trước ngày 20/12/2015.

Xem vă bản

Thông báo tổ chức thi lại thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, kỳ thi ngày 23-24/1/2016