Thông báo tổ chức ôn thi và thi tuyển sinh đại học liên thông, VB2, VLVH kỳ thi 15-16/8/2015 - ĐÍNH KÈM LỊCH THI


Ngày đăng: 07/22/2015 Lượt xem: 6721

Thực hiện quy định tại Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào đối với các khoá tuyển sinh liên thông sau ngày 04/6/2015 thì các môn thi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Xem thông báo ôn thi và thi tuyển sinh

Xem lịch ôn thi VB2

Xem lịch ôn thi liên thông

LỊCH THI

TBThiTS-VLVH-LT-15-16-8-2015.pdf
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tuyển sinh đại học liên thông, VB2, VLVH kỳ thi 15-16/8/2015 - ĐÍNH KÈM LỊCH THI