Thông báo tổ chức lớp học, hội thảo về lĩnh vực kinh tế của học giả Fullbright - GS. Javad Kargar


Ngày đăng: 12/11/2015 Lượt xem: 3608

Thời gian: từ 07/12/2015 đến 23/01/2016.

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 2, số 1 Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Xem văn bản

Tb 1299.pdf
Thông báo tổ chức lớp học, hội thảo về lĩnh vực kinh tế của học giả Fullbright - GS. Javad Kargar