Quy định tại các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp


Ngày đăng: 05/14/2015 Lượt xem: 693

Xem Quy định về trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với các thành viên thuộc Ban coi thi và thí sinh tại các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

qd402.pdf
Quy định tại các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp