Thông báo thi lại tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN, liên thông, VB2, VLVH) kỳ thi 27-28/12/2014.


Ngày đăng: 10/30/2014 Lượt xem: 2474

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp

chuyên nghiệp, kỳ thi ngày 27-28/12/2014.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, kỳ thi ngày 24-25/01/2015 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

- Đại học khóa tuyển sinh năm 2010;

- Đại học liên thông từ cao đẳng đợt 1 khóa tuyển sinh năm 2013;

- Đại học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp khóa tuyển sinh năm 2011;

- Đại học hệ vừa làm vừa học khoá tuyển sinh năm 2010;

- Đại học văn bằng đợt 2 khóa tuyển sinh năm 2012;

- Trung cấp chuyên nghiệp khóa tuyển sinh năm 2012;

- Sinh viên, học sinh các khóa học trước chưa dự thi hoặc thi lại tốt nghiệp.

Điều kiện để xét được dự thi lại tốt nghiệp là tích luỹ đủ số học phần quy định của chương trình và còn trong thời hạn tối đa được phép học tại trường.

- Theo quy định của các quy chế đào tạo hiện hành, thời gian tối đa học tại trường đối với đại học chính quy là 6 năm; cao đẳng và đại học liên thông từ TCCN là 5 năm; đại học liên thông từ cao đẳng là 2,5 năm; đại học văn bằng 2 là 3,5 năm; đại học VLVH là 8 năm; TCCN là 3 năm. SVHS thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của các quy chế tuyển sinh hiện hành, thời gian tối đa học tại trường sẽ được cộng thêm một năm. Quá thời gian trên, sinh viên không được học, trả nợ các học phần trong chương trình đào tạo và chỉ được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình.

- Sinh viên đại học, cao đẳng chỉ còn nợ các học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất; đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn thi tốt nghiệp nhưng đã hết thời hạn tối đa được phép học, trong thời hạn 3 năm tính từ ngày kết thúc khoá học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

 

2. Thời gian thi:

Thứ 7, ngày 27/12/2014 và chủ nhật, ngày 28/12/2014,  đính kèm danh mục các môn thi. Lịch thi chi tiết thông báo từ ngày 15/12/2014.

3. Các thông tin liên quan:

- SVHS thuộc các khối lớp đã tốt nghiệp đăng ký trả nợ các học phần còn nợ tại các khoa.

- SVHS đăng ký thi lại tốt nghiệp tại phòng Đào tạo và QLSV (theo mẫu), nộp lệ phí thi tại bộ phận Kế toán trước ngày 10/12/2014. Mức thu lệ phí thi lại tốt nghiệp là 300.000đồng/môn thi/sinh viên đối với đại học; 250.000đồng/môn thi/SVHS đối với cao đẳng và TCCN. Nhà trường không tổ chức ôn tập cho kỳ thi lại này, SVHS ôn tập theo nội dung kỳ tốt nghiệp gần nhất.

- Đối với các ngành, chuyên ngành các khoá học trước không có trong danh mục thi đính kèm Thông báo này, SVHS liên hệ phòng Đào tạo & QLSV để được hướng dẫn đăng ký dự thi.

- Các phòng, khoa liên quan xử lý kết quả học tập, rèn luyện; học phí, lệ phí; tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên, học sinh các khoá học trên đảm bảo đúng quy chế, quy định về thời gian và chất lượng đào tạo.

- SVHS thi đạt tốt nghiệp, hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo kể cả các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, không còn nợ học phí, lệ phí của cả khoá học, hoàn tất việc mượn trả tài liệu tại thư viện thì được đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu) và nộp lại tại khoa quản lý lớp trước ngày 15/01/2015. Các khoa tổng hợp đơn xét tốt nghiệp của SVHS (kèm biên bản bàn giao) gửi phòng Đào tạo và QLSV trước ngày 20/01/2015 để làm thủ tục xét tốt nghiệp.

 

DANH MỤC CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP

(Đính kèm Thông báo số 1109/TB-ĐHBRVT ngày 27 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt

Ngành/ chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

(tự luận, 120 phút)

Môn chuyên ngành

(tự luận, 150 phút)

Các môn KH Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

I. Đại học hệ chính qui (4 năm)

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Lý thuyết mạch 2

và Mạch điện tử 2

Thiết bị và hệ thống tự động

và Hệ thống điện

Tư tưởng

Hồ Chí Minh

(trắc nghiệm và tự luận,

90 phút)

 

2

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật lập trình 1&2

và Cơ sở dữ liệu 1&2

Lập trình.Net (thực hành)

3

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Sức bền vật liệu

Bê tông cốt thép

4

Hóa dầu

Quá trình thiết bị và Hoá lý

Hoá học dầu mỏ và khí,

Công nghệ chế biến dầu,

Công nghệ chế biến khí

5

Công nghệ thực phẩm

Vi sinh thực phẩm,

Hóa sinh thực phẩm,

Hóa học thực phẩm

Công nghệ đồ hộp thực phẩm, Công nghệ chế biến lương thực, Công nghệ chế biến thủy sản

6

Kế toán tài chính

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kế toán tài chính,

Kế toán quản trị

7

Kế toán kiểm toán

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kế toán tài chính,

Kiểm toán tài chính 1

8

Quản trị doanh nghiệp

Marketing căn bản

Quản trị sản xuất,

Quản trị nguồn nhân lực

9

Quản trị du lịch

Marketing căn bản

Quản trị kinh doanh lữ hành,

Quản trị nhà hàng, khách sạn

10

Nhật Bản học

Lịch sử Nhật Bản

Tiếng Nhật tổng hợp

11

Ngôn ngữ Anh

Đọc hiểu (Trắc nghiệm + Tự luận)

Biên dịch thương mại

II. Đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính qui

 

1

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật lập trình 1&2

và Cơ sở dữ liệu 1&2

Lập trình.Net (thực hành)

 

2

Kế toán

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

Stt

Ngành/ chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

(tự luận, 120 phút)

Môn chuyên ngành

(tự luận, 150 phút)

Các môn KH Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

III. Đại học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui

 

1

Kỹ thuật điện

Lý thuyết mạch 2

Hệ thống điện

Tư tưởng Hồ Chí Minh (trắc nghiệm và tự luận, 90 phút)

2

Kế toán

Kinh tế vi mô

Kế toán tài chính

và Kế toán quản trị

IV. Đại học vừa làm vừa học

 

 

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Sức bền vật liệu

Kỹ thuật thi công

 

2

Quản trị doanh nghiệp

Marketing căn bản

Quản trị sản xuất

và Quản trị nguồn nhân lực

V. Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui

 

Stt

Ngành đào tạo

Lý thuyết

tổng hợp nghề nghiệp

(tự luận, 120 phút)

Thực hành nghề nghiệp

(thực hành, 150 phút)

Giáo dục chính trị

 

1

Điện công nghiệp và dân dụng

Cung cấp điện

 

Thực hành truyền động điện

(90 phút)

 

2

Tin học ứng dụng

Cơ sở dữ liệu

Lập trình Visual Basic

(tự luận,

90 phút)

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ sở cắt gọt kim loại

Thực hành hàn

4

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Thực hành Sổ sách kế toán (tự luận)

TB số 1109/TB-ĐHBRVT, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Thông báo thi lại tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN, liên thông, VB2, VLVH) kỳ thi 27-28/12/2014.