Thông báo thi lại tốt nghiệp đại học, cao đẳng kỳ thi ngày 16-17/7/2016


Ngày đăng: 04/08/2016 Lượt xem: 2251

Xem văn bản

Thời gian thi:

Thứ 7 ngày 16/7/2016

Chủ nhật ngày 17/7/2016.

Lịch chi tiết thông báo từ ngày 07/7/2016

Thông báo thi lại tốt nghiệp đại học, cao đẳng kỳ thi ngày 16-17/7/2016