Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2016


Ngày đăng: 04/12/2016 Lượt xem: 4381

Xen văn bản

- Nhận hồ sơ đến hết ngày: 07/5/2016

- Học bổ sung kiến thức: từ 09/5/2016

- Ôn thi từ: 13/6/2016

- Thi tuyển: ngày 09 và 10/7/2016

- Khai giảng khoá học (dự kiến): ngày 01/8/2016.

Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2016