Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, đợt 1 năm 2016


Ngày đăng: 07/01/2016 Lượt xem: 981

Xem văn bản

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7/2016.

- Học bổ sung kiến thức từ 01/8/2016.

- Ôn thi từ ngày 05/9/2016.

- Thi tuyển: ngày 08 và 09/10/2016.

- Khai giảng khóa học (dự kiến): ngày 05/11/2016.

Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, đợt 1 năm 2016