Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành QTKD kỳ thi ngày 31/10 và 01/11/2015


Ngày đăng: 11/12/2015 Lượt xem: 1921

Hạn cuối nhận đơn phúc khảo: ngày 21/11/2015.

Nộp đơn phúc khảo (đính kèm thông báo) tại Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu)

Xem văn bản (đính kèm đơn phúc khảo)

tb_phuc_khao.pdf
Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành QTKD kỳ thi ngày 31/10 và 01/11/2015