Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Đinh Dậu 2017 đối với sinh viên, học viên


Ngày đăng: 12/19/2016 Lượt xem: 1314

Xem văn bản

Thời gian nghỉ:

- Tết Dương lịch: nghỉ 02 ngày, 1 và 2 tháng 01 năm 2017.

- Tết Đinh Dậu: nghỉ 3 tuần, từ 16/01/2017 ( ngày 19 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 05/02/2017 ( mồng 9 tháng Giêng năm Bính Dậu).

Từ ngày 06/02/2017 (thứ 2) sinh viên, học viên học bình thường theo lịch.

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Đinh Dậu 2017 đối với sinh viên, học viên