Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động năm 2016


Ngày đăng: 04/09/2016 Lượt xem: 4051

Xem văn bản

- Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ ngày thứ Bảy (16/4/2016).

- Ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động: nghỉ từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2015. Trong đó bao gồm nghỉ bù cho ngày 16/4 và 30/4.

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động năm 2016