Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2016


Ngày đăng: 04/15/2016 Lượt xem: 3713

Xem văn bản

Thời gian: từ 8h00', ngày 24/4/2016 (Chủ nhật).

Địa điểm: phòng 1GD1, 80 Trương Công Định, phường 3, Vũng Tàu.

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2016