LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 2 2015


Ngày đăng: 07/30/2015 Lượt xem: 4039

Xem văn bản - Lịch ôn thi tại trang 2

Ôn thi tuyển sinh: từ ngày 01/10/2015. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi đóng lệ phí trước ngày 28/9/2015.

Thi tuyển sinh: vào ngày 31/10 vào 01/11/2015.

tb723.pdf
LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 2 2015