Thông báo điều chỉnh ngày thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2015 - Kèm lịch ôn thi


Ngày đăng: 04/14/2015 Lượt xem: 4639

Thông báo điều chỉnh ngày thi tuyển sinh

Lịch ôn thi tuyển sinh (2 danh sách)

Danh sách 1

Danh sách 2

Quyết định đào tạo Thạc sĩ 2014 - Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Quy định đào tạo Thạc sĩ 2014 - Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

 

tb-dieuchinhngaythituyensinhths.pdf
Thông báo điều chỉnh ngày thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2015 - Kèm lịch ôn thi