Thông báo điều chỉnh ngày thi tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học


Ngày đăng: 04/02/2016 Lượt xem: 1485

Xem văn bản

- Ôn thi: từ 25/4 đến 13/5/2016.

- Thi tuyển sinh: 14-15/5/2016.

Thông báo điều chỉnh ngày thi tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học