Công bố điểm chuẩn NV1 năm 2016 - Đính kèm quyết định, danh sách trúng tuyển


Ngày đăng: 08/13/2016 Lượt xem: 3741

Quyết định 124 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả bậc THPT đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 143 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả bậc THPT đợt 2 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 144 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả thi THPT QG đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 145 - CĐ CQ đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Công bố điểm chuẩn NV1 năm 2016 - Đính kèm quyết định, danh sách trúng tuyển