Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng


Ngày đăng: 07/07/2015 Lượt xem: 3349

Lớp dự kiến được tổ chức từ ngày 01/8/2015 đến 20/9/2015. Lịch học được bố trí vào cuối tuần.

Địa điểm học: Cơ sở 2 Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu; số 01 Trương Văn Bang, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Đăng ký: đến hết ngày 25/7/2015 tại Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu; số 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Tải phiếu đăng ký

Xem thông báo chi tiết

tb622.pdf
Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng