Thi tuyển đầu vào thạc sĩ Tesol K3

Lượt xem: 74

Ngày đăng: 03/10/2018

Thi tuyển đầu vào thạc sĩ Tesol K3

Thời gian: 7h30, ngày 6,7/10/2018

Địa điểm: Cơ sở 2 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau đại học

Thành phần tham gia: Học viên đã đăng ký