Thi tuyển đầu vào Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 7

Lượt xem: 132

Ngày đăng: 03/08/2018

Thi tuyển đầu vào Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 7

Thời gian: 13h30, ngày 11-07-2018

Địa điểm: cơ sở 2 , trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Viện Đào tạo Quốc tế & Sau Đại học