Thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Lượt xem: 119

Ngày đăng: 03/08/2018

Thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên 

Thời gian: 7h30, ngày 12-08-2018

Địa điểm: Cơ sở 2 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Ngoại ngữ