Thay đổi địa điểm học Sinh hoạt công dân của các nội dung 1-2-3-4-5-6


Ngày đăng: 09/24/2015 Lượt xem: 1877

Vì lý do khách quan, trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - SVHS đối với sinh viên năm thứ nhất như sau:

- Khối 1: Sáng thứ 5 (24/9/2015) tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (160 Hạ Long).

               Chiều thứ 6 (25/9/2015) tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (76 Trương Công Định).

- Khối 2: Chiều thứ 5 (24/9/2015) tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (160 Hạ Long).

               Sáng thứ 6 (25/9/2015) tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (160 Hạ Long).

- Khối 5: Chiều thứ 7 (26/9/2015) tại Giảng đường 3 (1.GD3) Cơ sở 1 80 Trương Công Định, p.3, tp. VT

Các khối 3-4 không thay đổi địa điểm học.

Thay đổi địa điểm học Sinh hoạt công dân của các nội dung 1-2-3-4-5-6