Thành lập và ra mắt CLB Ca múa nhạc SV

Lượt xem: 178

Ngày đăng: 04/09/2017

Thời gian: Ngày 16/09/2017.

Địa điểm: CS 1, BVU.