Tham quan thực tế SV chuyên ngành QTDL - NH - KS khóa 2015

Lượt xem: 172

Ngày đăng: 08/06/2017

Thời gian: 17/06/2017

Địa điểm: Côn Đảo/ Đà Lạt

Đơn vị tổ chức: Viện DL - QL - KD