Tham quan thực tế Công ty Nitori

Lượt xem: 103

Ngày đăng: 04/07/2018

Sinh viên tham quan thực tế Công ty Nitori

Thời gian: 11/07/2018

Địa điểm: Thị xã Phú Mỹ

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo đại cương và Phát triển kỹ năng mềm