GV và SV thăm dây chuyền sản xuất của nhà máy rong biển

Lượt xem: 302

Ngày đăng: 29/05/2017

Thời gian: ngày 15/06/2017

Địa điểm: Tân Thành

Đơn vị tổ chức: Viện CNTT - Điện - Điện tử