Tập huấn "Giảng dạy kỹ năng mềm"

Lượt xem: 194

Ngày đăng: 04/07/2017

Thời gian: ngày 7, 8, 14, 15/7/2017

Địa điểm: CS1 - BVU

Đơn vị tổ chức: TT ĐTĐC&PTKNM