Tập huấn "Giảng viên khởi nghiệp và đổi mới"

Lượt xem: 60

Ngày đăng: 03/10/2018

Tập huấn "Giảng viên khởi nghiệp và đổi mới"
Thời gian: 8h ngày 3 - 5/10/2018

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1 trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khởi nghiệp - Việc làm

Thành phần tham gia: Cán bộ, giảng viên BVU