SV Viện CNTT - Điện - Điện tử tham quan nhà máy thép China steel Sumikin

Lượt xem: 257

Ngày đăng: 27/11/2017

Thời gian: 21/12/2017;

Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, BRVT;

Đơn vị tổ chức: Viện Công nghệ thông tin - Điện - Điện tử.