Sinh viên thực tế tại Phan Thiết

Lượt xem: 73

Ngày đăng: 04/07/2018

Sinh viên thực tế tại Phan Thiết

Thời gian: 5h, ngày 07-08/07/2018

Địa điểm: tỉnh Phan Thiết

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo Đại cương và Phát triển kỹ năng mềm