Sơ tuyển tiếng hát học sinh sinh viên tỉnh BRVT

Lượt xem: 239

Ngày đăng: 30/03/2018

Thời gian: 15-22/04/2018

Địa điểm: Xuyên Mộc, BRVT

Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác sinh viên phối hợp NVH Thanh niên VT