Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, kỳ thi ngày 3-4/12/2016


Ngày đăng: 01/04/2017 Lượt xem: 670

Xem văn bản

Công nhận 94 thí sinh trúng tuyển đại học liên thông từ cao đẳng; 15 thí sinh trúng tuyển từ TCCN, kỳ thi 4/12/2016.

Thí sinh trúng tuyển có tổng 3 môn thi từ đạt 16.0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.0 điểm.

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, kỳ thi ngày 3-4/12/2016