Quyết định cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2014-2015


Ngày đăng: 10/29/2015 Lượt xem: 1008

Xem Quyết định và Danh sách

SV nhận học bổng tại phòng Kế toán Cơ sở 1.

Cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho 93 SVHS trình độ đại học, cao đẳng, TCCN, liên thông, Vb2 hệ chính quy và đại học hệ VLVH của trường.

Tổng số tiền cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2014-2015 là 145.500.000 đồng.

qd1124.pdf
Quyết định cấp học bổng Khuyến tài học kỳ 2 năm học 2014-2015